Stel cookie voorkeur in

KION

Bij ons op school organiseert KION de tussenschoolse opvang en hebben ze een peutergroep, hier op de site is daar meer informatie over te vinden.

 

De kinderopvang van KION is toegankelijk voor alle kinderen. We bieden ieder kind een passende vorm van opvang waarbij het welbevinden en individuele behoefte en mogelijkheden van het kind voorop staan. Daar waar nodig ondersteunen we de pedagogisch medewerkers bij het bieden van opvang aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Je kunt hierbij denken aan de inzet van een logopedist bij spraakachterstand, een verpleegkundige bij sondevoeding, of een pedagoog bij ontwikkelingsachterstand.

We werken hierbij samen met verschillende partners zoals het samenwerkingsverband Passende Opvang Nijmegen Noord, Driestroom, Sint Maartenskliniek, St. Maartenschool, Kleur Kinder- en Jeugdzorg, Entréa en Integrale Vroeghulp.

Voor meer informatie kun je ook terecht bij de clustermanager van de locatie van je kind of bij Klantrelaties@kion.nl